Nyheder

Valget af Faglige Konsulenter er igangsat

16. januar 2017

Valgmateriale og procedure er udsendt til alle registrerede tillidsfolk

Læs mere

Lederen fra Landsklubben juni 2016

08. juni 2016

Ved en fejl var lederen i Landsklubben juni 2016 den samme som lederen i forrige blad. Vi beklager selvfølgelig fejlen og bringer her den korrekte leder

Læs mere

Arbejdsløshed

06. juni 2016

På Intranettet kan du finde den skrivelse, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen beskriver hvordan du skal forholde dig hvis du bliver arbejdsløs i din hovedbeskæftigelse

Læs mere

Ny formand for LFDB

31. maj 2016

Lørdag d. 28. maj 2016 fik landsklubben for deltidsansatte brandfolk en ny formand. Efter 25 år som formand har Karsten Andersen aftjent sin værnepligt og har overladt LFDB til ny formand. Ved generalforsamlingen den 28. maj 2016 blev Jan Hammer fra station Lystrup valgt som ny formand. Da man ikke overdrager 25 års sager, erfaringer og ikke mindst anekdoter ved et trylleslag, har bestyrelsen aftalt en overdragelses periode mellem forrige og n…

Læs mere

Notat om honorering af teknisk ledelse på Falck-området

27. april 2016

Af overenskomstens § 4, stk. 4 på side 3 fremgår den overenskomstmæssige bestemmelse vedrørende teknisk ledelse på skadestedet, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i år 2014.

Læs mere

Ny aftale holdleder som teknisk leder Falck

04. marts 2016

Formanden og jeg har indgået en ny aftale omkring aflønning af holdleder som teknisk leder med Falck. Den tidligere aftale var en fast honorering pr måned, hvis kommunen ønskede at købe ydelsen af Falck.

Læs mere

Ny hjemmeside

18. januar 2016

Landsklubben for deltidsansatte brandfolk har fået ny hjemmeside.

Læs mere