Nyheder

Ny overenskomst mellem LFDB og Falck sendes til afstemning

06. juni 2017

Der er netop sendt afstemnings materiale ud til alle de Falck ansatte LFDB medlemmer som vi har mailadresse på. Samtidig er der sendt mail til alle vores tillidsfolk, med opfordring til at give deres medlemmer på stationen besked om afstemningen. Bestyrelsen anbefaler at man stemmer ja til overenskomsten, som omhandler moderate stigninger på de faste honorarer. Vi har, som tidligere, lagt vægt på at overenskomstsummen skal komme flest til gode. …

Læs mere

Udsendelse af giroopkrævninger

19. marts 2017

I disse dage udsendes kontingentopkrævninger for 2017. Giroopkrævningen sendes til tillidsmanden pr mail. Passive medlemmer modtager deres opkrævning pr post. Hvis der er udmeldt og indmeldt medlemmer efter den dato hvor dataudtrækket blev dannet, 16. marts 2017, så eftersendes giroopkrævning på de enkelte medlemmer.

Læs mere

Manglende indberetning til SKAT

19. marts 2017

Kære Medlemmer På grund af tekniske vanskeligeheder, har det desværre ikke været muligt at indberette medlemskontingent til SKAT. Vi kan desværre ikke umiddelbart komme med en færdig løsning på problemet, men håber I selv kan indberette beløbet. Vi overvejer muligheder med SKAT, eventuelt at indberette dobbelt ved næste indkomstår. Vi beklager selvfølgelig det skete

Læs mere

Valget af Faglige Konsulenter er igangsat

16. januar 2017

Valgmateriale og procedure er udsendt til alle registrerede tillidsfolk

Læs mere

Lederen fra Landsklubben juni 2016

08. juni 2016

Ved en fejl var lederen i Landsklubben juni 2016 den samme som lederen i forrige blad. Vi beklager selvfølgelig fejlen og bringer her den korrekte leder

Læs mere

Arbejdsløshed

06. juni 2016

På Intranettet kan du finde den skrivelse, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen beskriver hvordan du skal forholde dig hvis du bliver arbejdsløs i din hovedbeskæftigelse

Læs mere

Ny formand for LFDB

31. maj 2016

Lørdag d. 28. maj 2016 fik landsklubben for deltidsansatte brandfolk en ny formand. Efter 25 år som formand har Karsten Andersen aftjent sin værnepligt og har overladt LFDB til ny formand. Ved generalforsamlingen den 28. maj 2016 blev Jan Hammer fra station Lystrup valgt som ny formand. Da man ikke overdrager 25 års sager, erfaringer og ikke mindst anekdoter ved et trylleslag, har bestyrelsen aftalt en overdragelses periode mellem forrige og n…

Læs mere

Notat om honorering af teknisk ledelse på Falck-området

27. april 2016

Af overenskomstens § 4, stk. 4 på side 3 fremgår den overenskomstmæssige bestemmelse vedrørende teknisk ledelse på skadestedet, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i år 2014.

Læs mere

Ny aftale holdleder som teknisk leder Falck

04. marts 2016

Formanden og jeg har indgået en ny aftale omkring aflønning af holdleder som teknisk leder med Falck. Den tidligere aftale var en fast honorering pr måned, hvis kommunen ønskede at købe ydelsen af Falck.

Læs mere

Ny hjemmeside

18. januar 2016

Landsklubben for deltidsansatte brandfolk har fået ny hjemmeside.

Læs mere
;