Nyheder

Den kommunale overenskomst atter at finde på www.lfdb.dk

18. december 2018

Den kommunale overenskomst indgået mellem LFDB og KL er lagt på hjemmesiden. Der var nogle slåfejl i den første udgave, derfor blev den fjernet fra hjemmesiden. Vi har nu modtaget en frisk udgave fra KL, som nu kan ses på hjemmesiden under Overenskomster

Læs mere

Kommunal overenskomst fjernet fra hjemmesiden

13. december 2018

LFDB har d. 13, december 2018 fjernet den kommunale overenskomst fra hjemmesiden. KL har kaldt den tilbage, da der var fejl i den version vi havde fået tilsendt. Vi afventer ny version. Jan Hammer Formand LFDB

Læs mere

Den kommunale overenskomst 1. april 2018 er endelig frigivet

10. december 2018

Efter flere omskrivninger og præciseringer er den kommunale overenskomst endelig frigivet. Den er nu at finde på vores hjemmeside, under fanen Overenskomster

Læs mere

Vær opmærksom på nye lokalaftaler

07. december 2018

Vi anbefaler vores tillidsvalgte at logge ind på vores intranet og se eksempler på nye former for Lokalaftaler

Læs mere

Den kommunale overenskomst OK- 18 godkendt

19. juni 2018

Den kommunale overenskomst OK-18 blev sendt til afstemning blandt LFDB's kommunale medlemmer. OK-18 for deltidsansatte kommunale brandfolk blev stemt hjem. Der var begrænset tilslutning til afstemningen, men flertallet stemte ja. Den samlede overenskomst på hele det kommunale område blev også stemt hjem, efter konfliktvarsler og mange og lange forhandlinger.

Læs mere

Kommunal Overenskomst OK18 sendes til afstemning

16. maj 2018

Den kommunale overenskomst OK18 er nu sendt til afstemning blandt de kommunale medlemmer af LFDB. Afstemningen er fra d. 17. maj til d. 31. maj. Der er udsendt mail til alle de medlemmer som vi har mailadresse på, men alle kommunale medlemmer kan selvfølgelig stemme. Aftalen kan findes på www.lfdb.dk under fanen SAGER. Det er også på www.lfdb.dk du kan stemme,

Læs mere

Nye vedtægter LFDB

16. maj 2018

Ved LFDB's generalforsamling i Vejle d. 5, maj 2018, blev der vedtaget nye vedtægter. Disse vedtægter kan nu ses på LFDB's hjemmeside. Mvh Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling LFDB Lørdag d. 5. maj 2018 på Vejle Brandstation

03. maj 2018

Husk der afholdes Generalforsamling Lørdag d. 5. maj kl. 14.00 på Vejle Brandstation. Adressen er Norgesvej 1, 7011 Vejle. Generalforsamlingen afholdes i kursuslokalet ved siden af brandstationen. Man bedes benytte P-pladsen efter brandstationen. Der vil blive serveret en sandwich mellem kl. 13 og 14. Indkaldelse er sket via Landsklubben Marts 2018

Læs mere