Nyheder

Notat om honorering af teknisk ledelse på Falck-området

27. april 2016

Af overenskomstens § 4, stk. 4 på side 3 fremgår den overenskomstmæssige bestemmelse vedrørende teknisk ledelse på skadestedet, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i år 2014.

Læs mere
;