Deltidsansatte Brandfolks
Faglige Organisation

Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation's funktioner og formål

Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation blev stiftet 19. november 1983 som faglig organisation for deltidsansatte brandmænd i Danmark.

D-brand har overenskomster med Kommunernes Landsforening og Falck.

I alt ca. 90% af samtlige deltidsansatte er organiseret i "DBRAND", som vi kaldes i daglig tale.

D-brand yder faglig hjælp til medlemmer på alle stationer. Eksempelvis i overenskomstspørgsmål, arbejdsskadesager, A-kassespørgsmål og uddannelse.

Der arrangeres kurser, ligesom vi deltager i møder af forskellig art på stationerne.

Det er vort mål, bl.a. ved hjælp af vort blad "Brandfolk", som udkommer hvert kvartal, at være debatskabende og i det hele taget øve indflydelse på beredskabsfaglige spørgsmål på alle niveauer.

Ønskes yderligere oplysning om organisationens struktur og virksomhed, kan der rettes henvendelse til Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation's bestyrelse.

Bladet Landsklubben

I Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation optages deltidsansatte brandfolk. Du kan også blive passiv medlem og modtage vores blad.

For yderligere information, læs vores introduktionsfolder eller kontakt Landskasserer Helmer Nielsen

Skriv dig op til bladet