Seneste nyheder

Grundkursus 2024
03. juni 2024
Læs nyhed
Afstemning om den kommunale overenskomst OK24
21. marts 2024
Læs nyhed
VIGTIGT!! Vedr. afstemning af ny kommunal overenskomst
08. marts 2024
Læs nyhed
Se alle nyheder

Udsættelse af ændrede regler om hviletid og fridøgn, på dele af beredskabsområdet

08. juli 2024

Der er mellem Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation og KL indgået aftale om adgang til fravigelse af bestemmelse om maksimal ugentlig arbejdstid for deltidsbeskæftiget brandpersonale.

 

Aftalen tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v,” vedtaget af folketinget med start 1. juli 2024.

 

Bekendtgørelsen siger i korthed at en medarbejder kun må have rådighedsvagter 48 timer ugentligt. Dette vil for deltidsbrandfolk (og beredskaberne) være en væsentlig udfordring med at få vagterne til at blive dækket, hvis den enkelte brandmand kun må have vagt 2 døgn om ugen.

 

Aftalen er i korthed således, i punktform:

  1. Der kan mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder indgås individuelle aftaler, hvormed medarbejderens gennemsnitlige ugentlige rådighedsvagt kan overstige 48 timer.
  2. Den individuelle aftale skal foreligge skriftligt.
  3. Det er frivilligt for medarbejderen at indgå en sådan individuel aftale (samtykke)
  4. Det ikke må lægges medarbejderen til last, hvis vedkommende ikke ønsker at give samtykke til fravigelse af reglen om maksimal ugentlig arbejdstid.
  5. En medarbejder, der har givet samtykke til, at arbejdstiden kan tilrettelægges med mere end 48 timer over den gældende referenceperiode, kan tilbagekalde sit samtykke.
  6. Arbejdsgiver skal føre en oversigt (register) over de medarbejdere, som har indgået en individuel aftale (samtykke) om fravigelse af Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Arbejdspladsens tillidsrepræsentant skal på anmodning have oversigten udleveret.

 

Aftale om hviletidsbestemmelse forventes genoptaget efter sommerferien. Aftalen skal inden den træder i kraft godkendes af Arbejdstilsynet.