Seneste nyheder

Afstemning om den kommunale overenskomst OK24
21. marts 2024
Læs nyhed
VIGTIGT!! Vedr. afstemning af ny kommunal overenskomst
08. marts 2024
Læs nyhed
Fornyelse af Falck overenskomsten 2025
04. marts 2024
Læs nyhed
Se alle nyheder

Ny aftale holdleder som teknisk leder Falck

04. marts 2016

Formanden og jeg har indgået en ny aftale omkring aflønning af holdleder som teknisk leder med Falck.

Den tidligere aftale var en fast honorering pr måned, hvis kommunen ønskede at købe ydelsen af Falck.

Erfaringen har vist, at det har været praktisk talt umuligt for Falck at sælge ydelsen til kommunerne, trods de flere steder ikke selv sendte en indsatsleder frem til udkaldet inden for rimelig tid.

Det har betydet, at vi flere steder har haft holdledere der rent praktisk (ifølge vores fortolkning af reglerne) der har stået med ansvaret for den tekniske ledelsen, men har ikke fået honoreringen pga af kommunens manglende vilje til at betale for ydelsen.

Derfor har vi gennem længere tid kørt sager mod Falck, for at få honorering til de holdledere, som vi mente udførte teknisk ledelse. Og Falck har tilsvarende forsøgt at få “kunderne” til at betale for en ydelse som de får leveret.

Da vores overenskomst tydeligt anviste, at Falck skulle have honoreringen af kommunen for at vi kunne kræve honoreringen til vores holdledere, har vi været i en fastlåst situation, hvor ingen var tilfredse med udfaldet.

Derfor har vi indgået en ny aftale gældende pr. 1, maj 2016. Der skulle gerne være vedlagt information fra Falck med holdledernes næste lønseddel.

Den nye honorering giver holdlederne en ekstra timehonorering på 30,- pr time hvor de udfører holdlederjobbet. Det betyder at en holdleder som sædvanligt får den månedlige holdledersats som de plejer, og når de bliver kaldt til brand får de også den timebetaling som de plejer at få som uddannede holdledere. Men når de er holdledere på slukningstoget - altså bærer den røde hjelm eller holdledervesten - så får de en ekstra honorering på 30,00 pr time. Så der kan godt være flere holdlederuddannede personer med til brand, men kun èn holdleder der får den ekstra honorering pr. slukningstog. Og denne honorering gælder ved alle udrykninger - både store og små - og uanset om indsatslederen er med eller ikke bliver kaldt.

Vi håber, at vi ved denne nye aftale får en bedre udnyttelse af pengene og vi ved at vi ikke skal køre flere sager om teknisk ledelse. Vi har indgået aftalen som en prøveordning, og den skal evalueres ved næste overenskomstforhandling i 2017.

Ved denne aftale, har vi sikret at pengene forbliver i vores overenskomst - nu som fast del af overenskomstpuljen. Og derved kan der forhandles en anden fordeling af pengene til næste overenskomstfornyelse i maj 2017.

Hvis vi ikke havde indgået aftalen nu, var pengene til honoreringen forsvundet i takt med at de nye selskaber opsagde aftalerne.

Der er artikel i næste blad - som udkommer primo marts 2016. Formanden og jeg er igang med at deltage i forårets regionsmøder på Falckområdet.

Charlotte O Schmidt
Faglig sekretær Falck