Seneste nyheder

Afstemning om den kommunale overenskomst OK24
21. marts 2024
Læs nyhed
VIGTIGT!! Vedr. afstemning af ny kommunal overenskomst
08. marts 2024
Læs nyhed
Fornyelse af Falck overenskomsten 2025
04. marts 2024
Læs nyhed
Se alle nyheder

Valg af Faglig sekretær Kommunal + Faglig konsulent Falck + Faglig konsulent Kommunal

14. marts 2022

Inden generalforsamlingen d. 9. april 2022 skal der afholdes følgende valg;

Faglig sekretær Kommunal

Stillingen varetages i dag af Jørgen Kristensen – genopstiller IKKE.

Faglig konsulent kommunal ØST

Stillingen varetages i dag af Dan Rasmussen – genopstiller.

Faglig konsulent Falck Vest

Stillingen varetages i dag af Claus Andersen – genopstiller.

 

Hvis du ønsker at opstille til en af de ovenstående stillinger sendes en mail til formand@lfdb.dk.

Angiv hvilken stilling du ønsker at opstille til.

Seneste frist for at opstille som kandidat er d. 28. marts 2022

Der er vedlagt stillingsbeskrivelse på de to stillingstyper.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at godkende/fravælge kandidaterne ud fra kvalifikationer.

Besked til formanden senest d.

Begrund gerne din motivation til at opstille til stillingen.

Stillingsbeskrivelse Faglig Konsulent

 

 • Kunne skabe relationer med professionelt nærvær og kommunikere på en konstruktiv og anerkendende måde.
 • Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt
 • Have kendskab til fagligt virke, gerne grundkurser fra egen organisation
 • Have erfaring med forhandling og viden om aftale- og overenskomststof

 

Som faglig konsulent bliver man ”bindeleddet” mellem LFDBs bestyrelse og de tillidsvalgte.

Opgaverne er:

 • at understøtte de tillidsvalgte på stationerne
 • Herunder at tage aktivt kontakt til medlemsstationernes tillidsvalgte
 • at give medlemmerne støtte i faglige sager.
 • at medvirke til valg af tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter på stationerne
 • at være LFDBs repræsentant i møder med beredskabschefer
 • at bidrage til medlemsfastholdelse samt medvirke til synliggørelse af LFDB

Faglig konsulent refererer organisatorisk til den faglige sekretær.

Den faglige konsulent er medlem af LFDB’s bestyrelse og deltager på bestyrelsesmøder, tillidsmands arrangementer og grundkurser.

Der er 1 grundkursus og 1 tillidsmandsweekend hver år og bestyrelsesmøder ca. hver anden måned.

Faglige konsulent bliver aflønnet og der udbetales tabt arbejdsfortjeneste ved møder i dagtiden og km godtgørelse når man deltager i arrangementer for LFDB.

Derudover får man som faglig konsulent PC-udstyr.

Stillings- og funktionsbeskrivelse faglig sekretær kommunal

 

Den faglige sekretær fungerer som faglig sagsbehandler og udøver i samarbejde med tillidsmændene på de enkelte stationer sagsbehandling på vegne af bestyrelsen.

Sager der overvejes at blive indbragt for fagretlige instanser godkendes af bestyrelsen inden indbringelsen, hvorefter formanden indtræder.

Den faglige sekretær skal ud over det faglige arbejde vedligeholde den generelle information til de enkelte stationer, samt hjælpe tillidsmændene og de faglige konsulenter i deres faglige arbejde.

Det forventes at den faglige sekretær besidder eller tilegner sig viden om det fagretslige system, så der kan foretages en kvalificeret sagsbehandling i fagretslige sager. Det forventes, at faglig sekretær løbende udbygger det faglige niveau og derfor deltager i relevante faglige kurser i det omfang, det er muligt for den enkelte.

Der forventes derudover at faglig sekretær

 • Kan skabe relationer med professionelt nærvær og kommunikere på en konstruktiv og anerkendende måde.
 • Kan udtrykke sig forståeligt både mundtligt og skriftligt
 • Har kendskab til fagligt virke, gerne fra kurser fra egen organisation
 • Har erfaring med forhandling og viden om aftale- og overenskomststof

LFDB tilbyder derfor faglig sekretær at deltage i arbejdsretslige- eller andre relevante faglige kurser, som betales af LFDB.

Ligeledes yder LFDB tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kursusdeltagelse.

Den faglige sekretær tager sig af sager, der er gået videre fra tillidsmænd og søger afklaring med beredskabschef / områdechef eller personaleafdeling i beredskabet.

Den faglige sekretær kan bede formanden om hjælp i forhandlinger eller sager der ikke kan løses af den faglige sekretær / tillidsmand.

Den faglige sekretær deltager i bestyrelsesmøder. Den faglige sekretær deltager i diverse udvalg nedsat af bestyrelsen.

Den faglige sekretær forestår undervisning på faglige kurser i LFDB, herunder grundkurser og tillidsmandskonferencer.

Den faglige sekretær anmelder nyvalg / genvalg af tillidsrepræsentanter til arbejdsgiverne. Og orienterer den relevante faglige konsulent om valget ved kopi af anmeldelsen.

Fagligsekretær refererer organisatorisk til formanden.

Der betales vederlag til den faglige konsulent, bestemt af generalforsamlingen. Derudover får man som faglig sekretær PC-udstyr.

Arrangerer grundkursus og tillidsmandsweekend i samarbejde med faglig sekretær Falck.