Seneste nyheder

Tillidsmandsweekenden 2023
08. oktober 2023
Læs nyhed
Afstemning omkring ny Overenskomst mellem Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation og Falck Danmark A/S gældende 2023-2025.
03. juli 2023
Læs nyhed
Forhandlingsaftale sendt til afstemning
22. juni 2023
Læs nyhed
Se alle nyheder

Afstemning om den kommunale overenskomst KL21

12. marts 2021

Overenskomstforhandling for medlemmer af LFDB der er ansat i et kommunalt beredskab, eller et §60 selskab, er nu tilendebragt. Der er aftalt et protokollat med disse forbedringer:

De rammer der blev aftalt mellem KL og forhandlingsfællesskabet indebar en generel lønstigning over 3 år på 5,02 %, heraf 0,5 % dedikeret til organisationsforhandling.

Organisationsmidlerne er forhandlet udmøntet således
65% på grundløn, 25 % på timeløn og 10 % på vagtbetaling.

Årsagen til fordelingsnøglen er, at der er stor forskel på hvor mange udkald = timer der er på de enkelte stationer, ligesom det ikke er alle stationer der har faste vagter. Derimod er grundlønnen den lønsum alle ansatte får

Som det ses er forhandlingsresultatet en afledt konsekvens at samfundets Corona situation. Ikke det bedste resultat, med det bedst opnåelige.

Du kan læse mere om forhandlingerne i det kommende medlemsblad. Bladet er nu tilgændeligt på hjemmesiden

Forhandlingsudvalget i LFDB, som består af den ”kommunale” side af bestyrelsens faglige udvalg, anbefaler et JA til overenskomsten.

;