Galten Brandvæsen

Adresse
Smedeskovvej 28
8464 Galten

E-mail:
Tlf.:

Organisation: Falck

Administration

Lars Vestergård Jensen
Tillidsmand
Ansat: Falck
Tlf.: 20237381
lars.vestergaard@skanderborg.dk
Michael Laustsen
Tillidsmandssuppleant
Ansat: Falck
bosmil@webspeed.dk