Om DBRAND

Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation's funktioner og formål

 

Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation blev stiftet 19. november 1983 som faglig organisation for deltidsansatte brandmænd i Danmark.

Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation har overenskomster med Kommunernes Landsforening og Falck.

I alt ca. 90% af samtlige deltidsansatte er organiseret i "DBRAND", som vi kaldes i daglig tale.

DBRAND yder faglig hjælp til medlemmer på alle stationer. Eksempelvis i overenskomstsspørgsmål, arbejdsskadesager, A-kassespørgsmål og uddannelse.

Der arrangeres kurser, ligesom vi deltager i møder af forskellig art på stationerne.

Det er vort mål, bl.a. ved hjælp af vort blad "Brandfolk", som udkommer hvert kvartal, at være debatskabende og i det hele taget øve indflydelse på beredskabsfaglige spørgsmål på alle niveauer.

Ønskes yderligere oplysning om organisationens struktur og virksomhed, kan der rettes henvendelse til Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation's bestyrelse.

;