Seneste nyheder

Afstemning om den kommunale overenskomst OK24
21. marts 2024
Læs nyhed
VIGTIGT!! Vedr. afstemning af ny kommunal overenskomst
08. marts 2024
Læs nyhed
Fornyelse af Falck overenskomsten 2025
04. marts 2024
Læs nyhed
Se alle nyheder

Valg af Faglig Konsulent Vest Falck

03. marts 2019

Inden generalforsamlingen skal der afholdes valg af Faglig Konsulent Falck Vest.

Nuværende Faglig Konsulent Falck Vest – Claus Andersen – genopstiller.

Hvis der er andre der ønsker at indstille sig til stillingen, skal dette meddeles til Faglig sekretær Charlotte O. Schmidt inden 15. marts 2019 på cos@lfdb.dk.

Valget gennemføres i tidsrummet 15. marts og 15. april 2019 af tillidsvalgte vest for Storebælt.

Valget gælder når det er meddelt på generalforsamlingen d. 27. april 2019.

 

For at virke som faglig konsulent er det en ubetinget fordel at

 

 • Kunne skabe relationer med professionelt nærvær og kommunikere på en konstruktiv og anerkendende måde.
 • Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt
 • Have kendskab til fagligt virke, gerne grundkurser fra egen organisation
 • Have erfaring med forhandling og viden om aftale- og overenskomststof

Som faglig konsulent bliver man ”bindeleddet” mellem LFDBs bestyrelse og de tillidsvalgte.

Opgaverne er:

 • at understøtte de tillidsvalgte på Falck stationerne
  • Herunder at tage aktivt kontakt til medlemsstationernes tillidsvalgte
 • at give medlemmerne støtte i faglige sager.
 • at medvirke til valg af tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter på stationerne
 • at være LFDBs repræsentant i møder med beredskabschefer
 • at bidrage til medlemsfastholdelse samt medvirke til synliggørelse af LFDB

Faglig konsulent refererer organisatorisk til den faglige sekretær.

Faglig konsulent er medlem af LFDBs bestyrelse og deltager på bestyrelsesmøder, tillidsmands arrangementer og grundkurser. Der er 1 grundkursus og 1 tillidsmandsweekend en gang om året og bestyrelsesmøder ca. hver anden måned. Faglig konsulent bliver aflønnet og der udbetales tabt arbejdsfortjeneste ved møder i dagtiden og km godtgørelse når man deltager i arrangementer for LFDB.